Kulturpolitisk dokument (4. mars 2020)

Helsepolitisk dokument (20. mars 2019)

Boligpolitisk dokument (28. februar 2019)

Retningslinjer for SiO Mat og Drikke (22. mai 2018)

Reglement for tildeling av studentboliger i SiO (19. mars 2018)

Idrettspolitisk dokument (19. mars 2018)

Reglement for SiO Foreninger (05. september 2016)

Studenter og rus (18. april 2016)

Miljøpolitisk dokument (27. april 2015)

Retningslinjer klagenemd (17.november 2014)

Politisk dokument om studentkultur (14. oktober 2013)

Plattform om læremidler (6. mai 2013)

Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv (30.mai 2012)