Boligpolitisk dokument (12. april 2021)

Miljøpolitisk dokument (19. oktober 2020)

Kulturpolitisk dokument (4. mars 2020)

Helsepolitisk dokument (20. mars 2019)

Retningslinjer for SiO Mat og Drikke (22. mai 2018)

Reglement for tildeling av studentboliger i SiO (8. november 2021)

Idrettspolitisk dokument (19. mars 2018)

Reglement for SiO Foreninger (05. september 2016)

Studenter og rus (18. april 2016)

Retningslinjer klagenemd (8.november 2021)

Plattform om læremidler (6. mai 2013)