Velferdstingene i Norge (ViN) har et formalisert samarbeid. Medlemstingene er:
Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget i Vest
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Velferdstinget i Stavanger
Velferdstinget i Agder

Det avholdes jevnlige møter i ViN.

Vedtekter for Velferdstingene i Norge finner du her.

Alle velferdsting har mulighet til å melde seg inn i ViN. Formålet med ViN er å få større gjennomslagskraft, ved å vedta nasjonal politikk som gjelder for alle velferdstingene. ViN forsøker også å kjøre en del felles kampanjer.

ViN bistår gjerne også andre i velferdspolitiske saker.

Kontaktinformasjon

Velferdstinget i Oslo og Akershus
Leder: Maya Sol Sørgård
E-post: leder@studentvelferd.no
Nettside: studentvelferd.no

Velferdstinget Vest
Leder: Truls-Einar Johnsen
E-post: leder@vtvest.no
Nettside: vtbergen.no

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Leder: Ragnhild Karlsen Dalslåen
E-post: leder@velferdstinget.no
Nettside: velferdstinget.no

Velferdstinget i Stavanger
Leder: Anne Marie Lund
E-post: leder@vtstavanger.no
Nettside: vtstavanger.no

Velferdstinget i Agder
Leder: Roy Skjæveland
E-post: leder@vt-agder.no
Nettside: vt-agder.no