Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Tirsdag 5. oktober ble det avholdt valgforsamling til nytt Velferdsting for høyskolene i den nye samskipnaden som har mindre enn 1500 studenter. På valgforsamlingen valgte høyskolene seks representanter på vegne av de mindre lærestedene.

Referat fra valgforsamlingen finner du her.

Reglementet som ble vedtatt på møtet om gjennomføringen av valgforsamlinger finner du her.

Det er fellesvedtaket om nytt studentvalgt organ i ny samskipnad som regulerte sammensetningen i valgforsamlingen. Læresteder med over 1500 studenter får en representant per 1500. student og deltar da ikke i valgforsamlingen. Læresteder med under 1500 studenter deltar i en felles valgforsamling hvor de har en representant per påbegynte 500. student. Antall representanter valgforsamlingen skal velge beregnes ut fra det samlede studenttallet for alle lærestedene under 1500 studenter etter samme nøkkel som for lærestedene over 1500 studenter.

Del på Twitter Del på Facebook