Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 2. juni 2021. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg på møtet, men at du da ikke vil få mulighet til å bli vurdert av valgkomiteen.

Utvidet frist for å stille til leder og bli vurdert av Valgkomiteen er 24. mai, kl. 16.00

Om du vil vite mer om de forskjellige vervene  kan du se her. Ta kontakt med arbeidsutvalget på vt-au@studentvelferd.no eller valgkomiteen på valgkomiteen@studentvelferd.no om det er noen spørsmål utover dette.

Det bes om at alle kandidaturkunngjøringer gjøres digitalt ved å følge denne linken.

 

Kandidater til Arbeidsutvalget:


Leder (utvidet frist for å bli vurdert til dette vervet av valgkomiteen er 24.mai, kl.16:00):

Vemund Haugevik Jernsletten


Nestleder:

Marius Torsvoll


Politikk- og medieansvarlig:

Maika Marie Godal Dam


Samarbeidsansvarlig:

Didrik Svellingen


Øvrige verv:

Kandidater til Kulturstyret

Kandidater til Kontrollkomiteen

Kandidater til Valgkomiteen

Kandidater til Universitasstyret
Ingen kandidater foreløpig.

Kandidater til Radio Nova-styret
Ingen kandidater foreløpig.

Kandidater til Argument-styret:
Ingen kandidater foreløpig. 

Del på Twitter Del på Facebook