Innmeldt av: Charlotte Hjort fra Grønn liste ved UiO

Mange studenter føler at man ikke får nok igjen for å drive med aktiviteter utenfor studiene. Velferdstinget i Oslo og Akershus foreslår derfor å innføre et akkrediteringssystem der man enkelt kan få offisiell dokumentasjon på verv. Målet er å gjøre det mer attraktivt å involvere seg som student. Et slikt system vil gjøre det lettere for studentene å dokumentere det man har gjort ved siden av studiene.

Et sted som allerede gjør dette er eksempelvis Wilfrid Laurier University i Canada. Den Canadiske skolen har laget et standardisert system for hvordan det gjøres effektivt I en online-portal kalt Laurier Experience Record (LER). De bruker systemet aktivt for å bevisstgjøre studentene om egen kompetanse og erfaring. LER gjør at studenter har større insentiv til å involvere seg og gjøre en ekstra innsats.

I dag mangler det kvalitetssikret oversikt over engasjement opparbeidet i løpet av studentperioden. Verv man tar på seg i SiO foreninger og annet engasjement forsvinner automatisk og for mange engasjerte vil man fort ikke ha noe “bevis” på det arbeidet man har gjort. Om du så var leder, grunnlegger eller økonomiansvarlig i flere år vil potensielt all dokumentasjon for dette bli borte hvis vi ikke innfører en løsning.

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at:

Kilder / Vedlegg

https://www.wlu.ca/future-students/undergraduate/assets/resources/laurier-experience-record.html

 

//English//:

 

YOUR VOLUNTEER POSITIONS DESERVES TO BE DOCUMENTED!

SiO should create structures that allows for better documentation of one’s student-engagement.

The Student Welfare Council in Oslo and Akershus’ position is that:

Del på Twitter Del på Facebook