Alle artikler i kategorien: Resolusjoner
RESOLUSJON: TOTALREHABILITER KUNSTGRESSBANEN VED DOMUS ATHLETICA! Artikkelens bilde

For å fremme studentidretten i Oslo trenger kunstgressbanen ved Domus Athletica en totalrehabilitering. Det vil gi studentene et areal i nærheten av der de bor, eller studerer, som prioriterer deres […]

RESOLUSJON: GI ULLEVÅL SYKEHUS-TOMTEN TIL STUDENTENE Artikkelens bilde

Ullevål sykehus og tilhørende tomtearealer ble i 2002 overført fra Oslo kommune til statlig eide Helse Øst, nåværende Helse Sør-Øst, som følge av sykehusreformen i 2001.1 I lengre tid har […]

DU FORTJENER KREDITERING FOR VERVENE DINE! Artikkelens bilde

Mange studenter føler at man ikke får nok igjen for å drive med aktiviteter utenfor studiene. Velferdstinget i Oslo og Akershus foreslår derfor å innføre et akkrediteringssystem der man enkelt […]

RESOLUTION: A SWIFTER BUREACRATIC PROCESS FOR INTERNATIONAL STUDENTS Artikkelens bilde

A swifter bureacratic process for international student International students from countries outside of the EU/EEA must apply for a residence permit for studies. The residence permit must be renewed every year. […]

RESOLUSJON: TILTAK FOR EN TRYGGERE SEKSUELL HELSE FOR OSLOS STUDENTER! Artikkelens bilde

Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter! Studietiden er en tid hvor mange bryter ut fra barndomsomgivelsene, og utfolder seg i større grad. En av de mange områdene […]

RESOLUSJON: VELFERDSTINGET SKAL HA MULIGHET TIL Å AVSETTE EGNE VALGTE REPRESENTANTER Artikkelens bilde

Velferdstinget skal ha mulighet til å avsette egne valgte representanter Velferdstinget mener at valgforsamlingen fortsatt skal kunne stille mistillit mot studentstyrerepresentanter i SiOs hovedstyre som begår grov tjenesteforsømmelse. Velferdstinget har […]

RESOLUSJON: TILLITSUTVALG I SIOS STUDENTBOLIGER Artikkelens bilde

  Tillitsutvalg i SiOs studentboliger  Nesten 10.000 studenter leier bolig hos SiO, og studentbyene er en viktig arena for studentvelferden. Underlig nok er det imidlertid få måter beboerne har innflytelse […]

RESOLUTION: PROTECT THE RIGHT TO HOUSING FOR INTERNATIONAL STUDENTS Artikkelens bilde

Approved 7.12.2020   Throughout the Covid-pandemic, international voices have been marginalised and international students find themselves overlooked in the political discourse. On the 26th of November, 2020 SiO informed all […]

RESOLUSJON: BYGNINGSSTØY Artikkelens bilde

Vedtatt: 12.09.2020 I studentbyene til SiO foregår det til en hver tid flere byggeprosjekt. Disse prosjektene er nødvendige, både for å nå målene om flere studentboliger og bærekraftige studentboliger, og […]