Alle artikler i kategorien: Resolusjoner
RESOLUSJON: STUDENTERS TANNHELSE ER ET OFFENTLIG ANSVAR Artikkelens bilde

Vedtatt: 09.02.2019 Studenter er en samfunnsgruppe med lav kjøpekraft. Slik studentøkonomien er i dag, skal det ikke mye til for å velte et månedsbudsjett, og en vond visdomstann kan i […]

RESOLUSJON: REPRODUKTIVE RETTIGHETER OG SEKSUELL HELSE – IKKE INNSKRENK ABORTLOVEN! Artikkelens bilde

Vedtatt: 09.02.2019 Det er de som påvirkes av en uønsket graviditet som selv vet best hva som vil gi dem det minst belastende utfallet. Velferdstinget ser på retten til selvbestemt […]

RESOLUSJON OM TOMA Artikkelens bilde

Vedtatt: 17.03.2016 Velferdstinget mener at studentene alltid skal ha demokratisk innflytelse på SiOs tjenester og drift, og at eierskapet Toma har til driften og tjenestene skal tilbakeføres til SiO så […]

RESOLUSJON: STUDIESTØTTEN MÅ STYRKES – IKKE SVEKKES Artikkelens bilde

Vedtatt: 12.11.2018 Velferdstinget tilslutter seg NSOs kampanje om å bevare dagens stipendordning og vedtar resolusjonen.

RESOLUSJON: REPRODUKTIVE RETTIGHETER OG SEKSUELL HELSE IKKE – INNSKRENK ABORTLOVEN! Artikkelens bilde

Vedtatt: 09.02.2018 Det er de som påvirkes av en uønsket graviditet som selv vet best hva som vil gi dem det minst belastende utfallet. Velferdstinget ser på retten til selvbestemt […]

RESOLUSJON: NEI TIL REKKEFØLGEKRAV OG KRAV OM ERSTATNINGSAREALER Artikkelens bilde

Vedtatt: 27.03.2017 Velferdstinget i Oslo og Akershus (heretter VT) krever at Oslo kommune gir unntak i Plan- og bygningsloven mtp. krav om barnehager, parkeringsplasser og næringsvirksomhet (rekkefølgekrav), og krever at […]

RESOLUSJON: FOR OSI Artikkelens bilde

Vedtatt: 27.03.2017 Avvikle vedtaket «RESOLUSJON: OMREGULERING AV KUNSTGRESSBANEN VED DOMUS» (9.11.2015). SiO bør umiddelbart stoppe planene om å bygge studentboliger på kunstgressbanen. Dersom SiO vil bygge boliger på kunstgressbanen på […]

RESOLUSJON: KRINGSJÅ STUDENTPUB, -MILJØ OG VELFERD I STUDENTBYEN Artikkelens bilde

Vedtatt: 27.03.2017 I lys av antallet studenter ved Kringsjå studentby mener Velferdstinget at en studentdrevet pub er et nødvendig miljø- og velferdskapende tiltak. SIO bes finne egne og egnede permanente […]

Resolusjon: Trimveien 4 -krav om erstatningsarealer Artikkelens bilde

Vedtatt av Velferdstinget 23.03.2017 Velferdstinget vedtok 9. november 2015 en resolusjon «omregulering av Kunstgressbanen ved Domus». Det ble levert to alternative resolusjoner på møtet, og saken ble nøye debattert. VTs […]

RESOLUSJON: HALV PRIS PÅ DAGENS MIDDAG UNDER EKSAMENSPERIODEN Artikkelens bilde

27.februar 2017 Forslag: Vi ønsker at SiO mat og drikke ser på muligheter for å tilby dagens middag til halv pris i eksamensperioden. Denne perioden skal vare i 2-4 uker, […]

Neste side »