Alle artikler i kategorien: Resolusjoner
RESOLUSJON: STUDENTERS TANNHELSE ER ET OFFENTLIG ANSVAR Artikkelens bilde

Vedtatt: 09.02.2019 Studenter er en samfunnsgruppe med lav kjøpekraft. Slik studentøkonomien er i dag, skal det ikke mye til for å velte et månedsbudsjett, og en vond visdomstann kan i […]

RESOLUSJON: REPRODUKTIVE RETTIGHETER OG SEKSUELL HELSE – IKKE INNSKRENK ABORTLOVEN! Artikkelens bilde

Vedtatt: 09.02.2019 Det er de som påvirkes av en uønsket graviditet som selv vet best hva som vil gi dem det minst belastende utfallet. Velferdstinget ser på retten til selvbestemt […]

RESOLUSJON OM TOMA Artikkelens bilde

Vedtatt: 17.03.2016 Velferdstinget mener at studentene alltid skal ha demokratisk innflytelse på SiOs tjenester og drift, og at eierskapet Toma har til driften og tjenestene skal tilbakeføres til SiO så […]

RESOLUSJON: STUDIESTØTTEN MÅ STYRKES – IKKE SVEKKES Artikkelens bilde

Vedtatt: 12.11.2018 Velferdstinget tilslutter seg NSOs kampanje om å bevare dagens stipendordning og vedtar resolusjonen.

RESOLUSJON: REPRODUKTIVE RETTIGHETER OG SEKSUELL HELSE – IKKE INNSKRENK ABORTLOVEN! Artikkelens bilde

Vedtatt: 09.02.2018 Det er de som påvirkes av en uønsket graviditet som selv vet best hva som vil gi dem det minst belastende utfallet. Velferdstinget ser på retten til selvbestemt […]

RESOLUSJON: NEI TIL REKKEFØLGEKRAV OG KRAV OM ERSTATNINGSAREALER Artikkelens bilde

Vedtatt: 27.03.2017 Velferdstinget i Oslo og Akershus (heretter VT) krever at Oslo kommune gir unntak i Plan- og bygningsloven mtp. krav om barnehager, parkeringsplasser og næringsvirksomhet (rekkefølgekrav), og krever at […]

RESOLUSJON: FOR OSI Artikkelens bilde

Vedtatt: 27.03.2017 Avvikle vedtaket «RESOLUSJON: OMREGULERING AV KUNSTGRESSBANEN VED DOMUS» (9.11.2015). SiO bør umiddelbart stoppe planene om å bygge studentboliger på kunstgressbanen. Dersom SiO vil bygge boliger på kunstgressbanen på […]

RESOLUSJON: KRINGSJÅ STUDENTPUB, -MILJØ OG VELFERD I STUDENTBYEN Artikkelens bilde

Vedtatt: 27.03.2017 I lys av antallet studenter ved Kringsjå studentby mener Velferdstinget at en studentdrevet pub er et nødvendig miljø- og velferdskapende tiltak. SIO bes finne egne og egnede permanente […]

Resolusjon: Trimveien 4 -krav om erstatningsarealer Artikkelens bilde

Vedtatt: 23.03.2017 Velferdstinget vedtok 9. november 2015 en resolusjon «omregulering av Kunstgressbanen ved Domus». Det ble levert to alternative resolusjoner på møtet, og saken ble nøye debattert. VTs arbeidsutvalg har […]

RESOLUSJON: HALV PRIS PÅ DAGENS MIDDAG UNDER EKSAMENSPERIODEN Artikkelens bilde

Vedtatt: 27.02.2017 Forslag: Vi ønsker at SiO mat og drikke ser på muligheter for å tilby dagens middag til halv pris i eksamensperioden. Denne perioden skal vare i 2-4 uker, […]

Neste side »