Alle artikler i kategorien: Resolusjoner
RESOLUSJON OM STUDENTENES SÆRSTILLING I SAMFUNNET Artikkelens bilde

Innmeldt av: Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo Bakgrunn Studentenes økonomiske utfordringer er et nøkkeltema, og debatten har hovedsakelig dreid seg om størrelsen på studiestøtten. Det er på tide å […]

RESOLUSJON: ANERKJENN PALESTINA Artikkelens bilde

Innmeldt av: Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo Bakgrunn Velferdstinget i Oslo og Akershus fordømmer alle drap på sivile i Israel og Palestina, og understreker nødvendigheten av at alle parter […]

RESOLUSJON: EKSPRESSFORBINDELSE MELLOM OSLO OG LILLESTRØM GJENNOM HELE DØGNET! Artikkelens bilde

Innmeldt av: Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus Bakgrunn Lillestrøm vokser som studentby, med flere institusjoner som velger å legge mer av aktiviteten sin dit. I tillegg har Studentsamskipnaden […]

RESOLUSJON: TOTALREHABILITER KUNSTGRESSBANEN VED DOMUS ATHLETICA! Artikkelens bilde

Innmeldt av: Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus For å fremme studentidretten i Oslo trenger kunstgressbanen ved Domus Athletica en totalrehabilitering. Det vil gi studentene et areal i nærheten […]

RESOLUSJON: GI ULLEVÅL SYKEHUS-TOMTEN TIL STUDENTENE Artikkelens bilde

Innmeldt av: Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus Ullevål sykehus og tilhørende tomtearealer ble i 2002 overført fra Oslo kommune til statlig eide Helse Øst, nåværende Helse Sør-Øst, som […]

DU FORTJENER KREDITERING FOR VERVENE DINE! Artikkelens bilde

Innmeldt av: Charlotte Hjort fra Grønn liste ved UiO Mange studenter føler at man ikke får nok igjen for å drive med aktiviteter utenfor studiene. Velferdstinget i Oslo og Akershus […]

RESOLUTION: A SWIFTER BUREACRATIC PROCESS FOR INTERNATIONAL STUDENTS Artikkelens bilde

Innmeldt av: Gabriela Lis og Mohamed Abdirashid – Internasjonal komite A swifter bureacratic process for international student International students from countries outside of the EU/EEA must apply for a residence permit […]

RESOLUSJON: TILTAK FOR EN TRYGGERE SEKSUELL HELSE FOR OSLOS STUDENTER! Artikkelens bilde

Innmeldt av:  Grønn liste ved Universitetet i Oslo Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter! Studietiden er en tid hvor mange bryter ut fra barndomsomgivelsene, og utfolder seg […]