Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Kulturstyret står i en prekær situasjon i år. Vi har mottatt rekordmange søknader med tilsvarende rekordhøyt søknadsbeløp.

Kulturstyrets budsjetter strekker ikke til, og det er begrenset med penger. Av denne grunn vil Kulturstyret måtte gjøre, og har gjort, tunge prioriteringer i år.

Som en videre konsekvens av situasjonen har vi avlyst møtet 29. juni, og vi kommer til å ha begrenset med møter på høsten. Vi oppfordrer dermed alle foreninger som har behov for penger i høst til å sende inn sine søknader senest 16. mai.

Mange foreninger må belage seg på å skaffe alternative finansieringsmåter. Med denne meldingen ønsker vi å gi foreningene mulighet til å begynne å forberede seg til dette arbeidet.

Kulturstyret har utarbeidet en ressursbank for foreninger som kan benyttes i arbeidet med å skaffe finansiering: https://www.studentvelferd.no/ressursbank/

Vi oppfordrer foreninger til å ta kontakt med oss eller SiO Foreninger så tidlig som mulig om foreningen skulle stå i fare for å havne i økonomiske problemer.

Kulturstyret har forståelse for at dette er en lei situasjon for foreningene. Vi har allerede begynt arbeidet med å forsøke å få en høyere tilskuddsramme til neste år.

Hvis situasjonen endrer seg videre vil dette kringkastes til foreningene så fort som mulig.

—————

The Culture Board is in a precarious situation this year. We have received a record number of applications with a correspondingly record high application amount.

The Culture Board’s budgets are insufficient, and there is limited money. For this reason, the Culture Bord will have to make, and has made, heavy priorities this year.

As a further consequence of the situation, we have canceled the meeting on 29 June, and we will have limited meetings in the autumn. We therefore encourage all associations that need money this autumn to submit their applications by 16 May at the latest.

Many associations have to rely on obtaining alternative means of financing. With this message, we want to give the associations the opportunity to start preparing for this work.

The Culture Board has prepared a resource bank for associations that can be used in the work to obtain funding: https://www.studentvelferd.no/ressursbank/

We encourage associations to contact us or SiO Foreninger as early as possible if the association is in danger of running into financial problems.

The Culture Board understands that this is an uncomfortable situation for the associations. We have already started work on trying to get a higher grant framework for next year.

If the situation changes further, this will be broadcast to the associations as soon as possible.

 

Del på Twitter Del på Facebook