Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Innmeldt av: Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus

For å fremme studentidretten i Oslo trenger kunstgressbanen ved Domus Athletica en totalrehabilitering. Det vil gi studentene et areal i nærheten av der de bor, eller studerer, som prioriterer deres fysiske aktivitet. Idrettslagene ønsker selv en kunstgressbane tilrettelagt for fotballspill i 4.divisjon og nedover. Det vil tilfredsstille behovet til idrettslagene, og samtidig legge til rette for andre idretter.

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse viser at antallet studenter som trener 2-3 ganger i uken eller mer har økt fra 67% til 75% siden 2018.[1] Studentidretten utgjør et viktig moment for studentenes fysiske og sosiale utfoldelse, og er i dag presset av mangel på arealer. Derfor må gode arenaer der studentene kan utøve fysisk aktivitet prioriteres i samskipnadens velferdsarbeid.

Det er viktig at kunstgressbanen er tilrettelagt for å være så bærekraftig og miljøvennlig som mulig. Den største miljøutfordringen ved kunstgressbaner i dag er fyllmasse. Dersom det ikke finnes annen fyllmasse enn gummigranulat som et alternativ skal kunstgressbanen oppgraderes til den grad at gummigranulaten sprer seg så lite som mulig. Dette er for å ivareta både kvaliteten på banen, men også nærmiljøet rundt.

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener derfor at:

Del på Twitter Del på Facebook