Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Innmeldt av: Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus

Bakgrunn
Lillestrøm vokser som studentby, med flere institusjoner som velger å legge mer av aktiviteten sin dit. I tillegg har Studentsamskipnaden SiO bygget nye studentboliger i Lillestrøm sentrum, med planer for enda flere. I denne vekstprosessen er det viktig at studentenes behov blir ivaretatt på best mulig måte. Et godt kollektivtilbud mellom Oslo og Lillestrøm er blant disse behovene.

Velferdstinget i Oslo og Akershus ber om et effektivt og rimelig kollektivtransporttilbud gjennom hele døgnet mellom Oslo og Lillestrøm sentrum. Mens rutetilbudet på dagtid er omfattende, blant annet med tog som kun tar ti minutter mellom Oslo S og Lillestrøm stasjon, ser vi at nattilbudet ikke strekker til. Nåværende nattforbindelse mellom Oslo og Lillestrøm sentrum går kun i helgene og er en buss som tar ca. én time med over 30 stopp på veien. Dette er ikke godt nok i møte med studentenes behov for effektiv og rimelig reise mellom hjem, arbeid, studier og fritidsaktiviteter, som ikke nødvendigvis ligger i samme kommune.

Å kunne ta inntektsgivende arbeid blir mer og mer nødvendig for å ha råd til å studere, og studentene både ønsker og behøver å være med på det faglige og sosiale som studenttilværelsen har å by på. Velferdstinget mener det er viktig at studentbyene Lillestrøm og Oslo er koblet godt nok sammen. Slik vil det bli attraktivt og mulig å bo, studere, arbeide og engasjere seg på tvers av kommunegrensen mellom Oslo og Lillestrøm.

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at:

Se PDF av resolusjonen her.

Del på Twitter Del på Facebook