Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.


Kjære samarbeidspartnere og interessenter.

Her følger en oppdatering fra styringsgruppen om status i studenthusprosjektet St. Olavs gate 23.

Hovedstyret i SiO vedtok 6. desember 2023 at man foreløpig ikke går i gang med rehabiliteringen, som følge av at kriteriene hovedstyret i mars satte for igangsettelse kun delvis er oppnådd per nå.

Fremtiden for prosjektet skal behandles på nytt i hovedstyret 14. februar 2024. En forutsetning for igangsettelse er bredt studentfrivillig engasjement og nødvendig finansiering. Det må foreligge en konkret plan for hvordan prosjektet kan videreføres med økt sannsynlighet for å oppnå nødvendig finansiering og engasjement.    

På bakgrunn av dette vedtaket har styringsgruppen diskutert veien videre for prosjektet og hvordan vi skal intensivere arbeidet. Det er tett dialog mellom Velferdstinget, Studentrum, SiO og styringsgruppen for å forme veien videre.

Det som har vært mest optimistisk i arbeidet så langt er nok tidsperspektivet.

Velferdstinget i Oslo og Akershus har siden høsten 2017 jobbet for en ny felles møteplass for studenter i Oslo, i tett samarbeid med SiO. Hovedmålet med et nytt studenthus i Oslo sentrum er å videreutvikle Oslo som studentby og skape en bedre hverdag for alle Oslos studenter. Her skal studentene skape en sosial og kulturell samlingsarena som bidrar til trivsel, engasjement og eierskap til Oslo som studentby. Oslo har mer enn 80 000 studenter. Ensomhet og psykiske helseplager er utfordringer i studenttilværelsen for oslostudentene, og det er stort behov for flere møteplasser.

Så langt er det signert finansieringsavtaler med OsloMet, BI og Høyskolen Kristiania, og aktører i privat næringsliv. Oslo kommune har støttet opp om prosjektet både i forrige byrådserklæring og i den nye Hammersborgerklæringen. Studentene selv har forpliktet seg med finansiering gjennom sin semesteravgift. SiO har også finansielt forpliktet seg.

Nå håper vi på ytterligere finansieringsavtaler og konkretisering av finansielle forpliktelser fra flere læresteder, næringsliv, staten og Oslo kommune i månedene fremover. Visjonen om et nytt, felles samlingssted i Oslo sentrum vil ikke kunne realiseres av studentene alene.

Styringsgruppen er klar for å intensivere sitt arbeid. Behovet for studenthuset er så stort at vi anser det som svært viktig å fortsette arbeidet, og vi er helt avhengige av økt samarbeid med alle som vil styrke Oslo som studentby.

På vegne av styringsgruppen: styringsgruppeleder Karl Magnus NCD Nyeng.

Del på Twitter Del på Facebook