Innmeldt av: Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo

Bakgrunn

Vi har sett at SiO Mat og drikke (SMD) siden koronapandemien har slitt med inntjening. Dette er synd, og vi ønsker at SMD i enda større grad skal rette seg inn mot studentenes behov.

Gang på gang kan det se ut som SMD bommer på målgruppen, prøver og feiler. Det er viktig for et selskap i stadig utvikling å undersøke hva som funker og hva som ikke funker.

Vi vet at pris er en av grunnene til at det er mindre salg av mat og drikke ved SiOs spisesteder. Men samtidig som noen av matserveringsstedene går med underskudd, vet vi også at flere av stedene har stabilisert seg på et før-korona-nivå.

Med SMDs enorme innkjøpsmakt, kan selskapet på flere områder arbeide aktivt for å imøtekomme studentenes reelle behov. I tiltakspunktene under fremmer vi ved Studentparlamentet ved UiO tydelige ønsker for SMD som kan være med å sikre større inntjening og økt kundegrunnlag og relevans i studentmassen.

Det er viktig at SMD gjør seg til et førstevalg for utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus, når det kommer til kantine- og kafédrift.

Formål

Denne resolusjonen tar sikte på å sikre at SiOs mat- og drikke tilbud direkte er rettet mot studentenes faktiske behov.

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at

Se PDF av resolusjonen her.

Del på Twitter Del på Facebook