Søknad om tilskudd for 2023 fra Oslostudentenes Idrettsklubb

 1. Oslostudentenes Idrettsklubb
 2. Samlerapport fra regnskapsfører
 3. Revisors beretning
 4. Søknad
 5. Regnskap 2021
 6. Budsjett 2022
 7. Budsjettutkast 2023
 8. Langtidsbudsjett 2024–2026
 9. Årsmelding 2021
 10. Vedtekter
 11. OSIs organisering
 12. Tildelingsreglement
 13. Grupperegnskap
 14. Gruppetildeling
 15. Virksomhetsplan