Kandidater til Arbeidsutvalget:


Leder:
Maya Sol Sørgård


Nestleder:

Håkon Borgos

Kari Anne Andersen


Politikk- og medieansvarlig:

Gard Løken Frøvoll

Kari Anne Andersen


Samarbeidsansvarlig:

Marius Frans Linus Hillestad


Øvrige verv:

Kandidater til kulturstyret

Kandidater til Kontrollkomiteen

Kandidater til Valgkomiteen
Ingen kandidater foreløpig.

Kandidater til Universitasstyret
Ingen kandidater foreløpig.

Kandidater til Radio Nova Styret
Ingen kandidater foreløpig.