Kulturstyret består av 11 representanter valgt av Velferdstinget og gir støtte til studentforeninger. I tillegg kan enkeltpersoner og prosjekter søke om prosjektstøtte. Nye organisasjoner og aktiviteter kan gis særlig støtte til oppstart, innkjøp av nødvendig utstyr og lignende. Hvert år behandler Kulturstyret mellom 250 og 300 søknader, og fordeler ca 2,9 millioner kroner. Midlene som fordeles kommer fra semesteravgiften.

Foreninger som søker støtte fra Kulturstyret må sende søknad ved å logge inn på denne siden. Søknad som sendes gjennom søknadsportalen behandles ved neste møte. Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål. Foreninger ved UiO og OsloMet må være registrerte i Registreringsordningen for studentforeninger. SiO tilbyr kurs og støtte til foreninger som søker midler fra Kulturstyret. Foreninger kan melde seg på kurs her.

 

Kulturstyrets logo til bruk på matriell kan lastes ned her: vedlegg

Information in English

Hvordan skrive en god søknad

Les mer →

Søknadsfrister og møtedatoer

Les mer →

Kulturstyrets dokumenter

Les mer →

Ressursbank for foreninger

Les mer →

Kontakt oss

For spørsmål om søknader, søknadsfrister, møtedatoer; ta kontakt med administrasjonskonsulent. Telefontid – Fredag 09:00 – 15:00

Søknad sendes gjennom søknadsportalen på SiO.no

Tlf: 22 84 43 89
E-post: ksadm@studentvelferd.no

Har du spørsmål mer generelt om Kulturstyret eller ønsker forklaring av vedtak og behandlingsprosessen i Kulturstyret; kan du ta kontakt med Kulturstyreleder, Ingvild Garmo Nilsson.

E-post: kulturstyreleder@studentvelferd.no