Søknad om tilskudd for 2024 fra Det Norske Studentersamfund

01. Det Norske Studentersamfund

02. Revisors beretning

03. Søknad

04. Regnskap 2022

05. Budsjett 2023

06. Budsjettutkast 2024

07. Langtidsbudsjett 2025-2027

08. Årsmelding 2022

09. Vedtekter

10. Fullstendighetserklæring 2022

 

Cinema Neuf og Teater Neuf

Aktivitetsplan 2024

Arrangementer avholdt i 2022 og hittil i 2023

Begrunnelse for egenkapital 2023

Budsjett for 2024

Cinema Neuf budsjett 2024

Cinema Neuf søknad 

Styret i Teater Neuf 2023-2024

Teater Neuf søknad