Pressemeldinger:

Her legges alle pressemeldingene Velferdstinget i Oslo og Akershus sender ut.

Pressemelding Studentboliger, billigere og raskere. 09.11.16

Høringsuttalelser:

Her legges alle høringsuttalelsene Velferdstinget i Oslo og Akershus sender ut.

Høringsuttalelse Tildelingsreglement for studentdemokratier – VTOA. 20.03.15

Høringssvar:

Her legges alle høringer som Velferdstinget i Oslo og Akershus har svart på.

Høringssvar Dok 8 forslag – Studenthelse – Velferdstinget. 06.11.2014
Høringssvar Kommuneplan – Velferdstinget. 30.05.2014
Høringssvar Reservasjonsrett – Velferdstinget. 07.03.2014

Høringssvar Innspill til revidering av universitets- og høyskoleloven 01.10.2019