Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 3. juni 2024. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg før eller på møtet, men at du da ikke vil få mulighet til å bli vurdert av valgkomiteen.

Om du vil vite mer om de forskjellige vervene kan du se her. Ta kontakt med arbeidsutvalget på vt-au@studentvelferd.no eller valgkomiteen på valgkomiteen@studentvelferd.no om det er noen spørsmål utover dette.

Kandidatene er listet i alfabetisk rekkefølge.

Kandidater til arbeidsutvalget

Leder

Nestleder

Politikk- og medieansvarlig

Samarbeidsansvarlig


Kandidater til kontrollkomiteen

Medlem (1 år)

Medlem (½ år)


Kandidater til Kulturstyret

Medlem

Vara


Kandidater til valgkomiteen

Leder

Medlem


Kandidater til styret i Universitas

Styreleder


Kandidater til Radio Nova-styret

Styreleder

Styremedlem


Kandidater til Argument-styret

Styreleder

Styremedlem

Del på Twitter Del på Facebook