Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 27. mai 2020. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg på møtet, men at du da ikke vil få mulighet til å bli vurdert av valgkomiteen.

Om du vil vite mer om de forskjellige vervene henviser vi til forrige blogginnlegg og disse videoene. Ta kontakt med arbeidsutvalget på vt-au@studentvelferd.no eller valgkomiteen på valgkomiteen@studentvelferd.no om det er noen spørsmål utover dette.

Kandidater til Arbeidsutvalget:


Leder:

Felix Volpe

Idun Kløvstad

Eva Strømme Moshuus


Nestleder:

Henriette Seim


Politikk- og medieansvarlig:

Axel Klanderud


Samarbeidsansvarlig:

Ingen kandidater foreløpig.


Øvrige verv:

Kandidater til Kulturstyret

Kandidater til Kontrollkomiteen

Kandidater til Valgkomiteen

Kandidater til Universitasstyret

Kandidater til Radio Nova-styret
Ingen kandidater foreløpig.

Del på Twitter Del på Facebook